WIE WE ZIJN

Dit is onze missie : Een Bijbels feest voor het hele gezin 


We willen graag iedereen die in de God van de Bijbel gelooft stimuleren de Bijbelse feesten te vieren, omdat het Zijn eigen feesten zijn. Feesten waarvoor Hij ons persoonlijk uitnodigt om Hem te ontmoeten en die ons vertellen over Zijn redding voor de wereld door Yeshua, onze Verlosser.  


'Sameach' staat voor vreugde, want we organiseren de bijeenkomsten rondom deze feesten met vreugde. Voor iedereen. Gelovigen die nieuw zijn in deze momenten en gelovigen die deze feesten al langer kennen. Voor jong en oud. Iedereen is welkom !

Daarom bieden we in deze feesten een divers aanbod aan activiteiten, zodat iedereen een plek kan krijgen.

We focussen niet op menselijke tradities, maar op de boodschap van de Bijbel. Glorie geven aan onze Koning is het belangrijkste van deze momenten.

We nodigen de Heilige Geest uit om ons te leiden,de Waarheid te helpen ontdekken en onze geestelijke talenten voor Gods Koninkrijk in te zetten. Iedereen is uniek en bijzonder. Dit staat centraal in onze visie.

Kinderen en tieners hebben een centrale plek in deze bijeenkomsten, want wij willen hun geloofsontwikkeling stimuleren. Jong en oud zijn welkom tijdens deze bijeenkomsten. We betrekken gelovigen uit allerlei denominaties vanuit laagdrempeligheid.

We beseffen dat we leven in een bijzondere periode, dichtbij de wederkomst van onze Koning. We willen iedereen stimuleren om zich klaar te maken voor de ontmoeting met onze Koning, maar ook om zijn of haar rol en roeping te vervullen in de eindtijd.

Door de ontmoeting met elkaar, moedigen we elkaar aan om onderlinge relaties op te bouwen. We geloven namelijk dat we elkaar in tijd van benauwdheid nog meer nodig zullen hebben.

We willen graag gebruik maken van elkaars talent en deze inzetten binnen Gods koninkrijk.

Wat geloven we?

We geloven in de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de God van Israël. Zijn naam is YHWH (Yahweh of Yahuwah).

We geloven dat Hij Zijn Zoon, Yeshua, 2000 jaar geleden naar de aarde heeft gestuurd om onze straf aan het kruis te dragen en ons heilig te maken door Zijn bloed. Door de prijs die Hij betaald heeft en door Zijn opstanding uit de dood mogen we door Zijn genade genieten van een eeuwig leven met Hem.

We geloven dat we een belangrijke rol hebben op deze aarde als ambassadeur van Zijn Koninkrijk, om Zijn Licht te laten schijnen.

We geloven dat Yeshua binnenkort terug zal komen om te regeren. Dit hoopvolle vooruitzicht staat centraal in al onze activiteiten.

We geloven dat Zijn Instructies in de Torah (wet/onderwijs) eeuwig zijn en richting geven in onze heiliging.

We geloven dat we vanuit bekering en doop Zijn Geest mogen ontvangen en ons richting geeft te leven volgens Zijn instructies. We geloven dat wij vanuit bekering mogen horen bij Gods volk Israël.


Hoe voeren we deze visie uit ?

We organiseren verschillende weekenden rondom de Bijbelse feesten zoals Pesach en het Loofhuttenfeest. Kleurrijke en vrolijke feesten vol muziek, theater, sport en spel, gebed, aanbidding en ongedwongen ontmoeting!

We organiseren ook shabbat bijeenkomsten waarin we met elkaar deze heilige dag en de diepe betekenis daarvan vieren.

We organiseren Bijbelstudies om gelovigen voor te bereiden op de tijd die er aankomt en iedereen toe te rusten in zijn/haar roeping. Voor tieners hebben we een netwerk groep waarin kan worden uitgewisseld en is het plan om ook (online) verdiepingsmomenten te gaan organiseren, met thema's die hen stimuleren hun relatie met God te laten groeien. 

Hoe kan je je ook inzetten voor Sameach Family?

We zijn heel blij met broeders en zusters in Yeshua die een bijdrage willen leveren in deze beweging. We stimuleren iedereen om zijn/haar talent in te zetten, klein of groot.

ONS TEAM

Ontmoet onze teamleden

Jenny Vlieg


Aldert Vlieg


Daniel Peyron


Jolanda Peyron


Hannah Bartels


Wilfred Bartels
WAT NU?

Steun onze missie