Hoe weet jij nou zeker dat God bestaat ?

04-10-2023

Ikzelf ben er 100% zeker van. 

Uitleggen vind ik soms moeilijk.

Een bekeerd leven veranderd je.

Dit klinkt misschien een beetje vaag en moeilijk.

`Hoe kan iemand welke blind geboren is ooit begrijpen wat zien is`? De verantwoordelijkheid ligt vooral bij jou om je open te stellen.

God heeft bewijs geleverd en wil met Zijn Geest in je wonen. Zijn Geest overtuigd je! Maar wat is het bewijs? Waar ligt jouw overtuiging? `Wandel je mee`?

Romeinen 1:20 God is wel onzichtbaar, maar uit alles wat Hij geschapen heeft, blijken Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid. Want sinds het ontstaan van de wereld is Zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldig.

Het bewijs ligt er. Al het onderzoeksmateriaal is aanwezig en binnen handbereik om verklaringen te zoeken. God`s Woord `de Bijbel` met daarin de getuigenissen van Jezus/Yeshua. Zijn verordeningen, wetten, geboden en profetieën!

GOD`S WETTEN EN GEBODEN VEROORDELEN ONS. ALS JIJ JE VEROORDEELD VOELT DAN BEN JE AANGEKOMEN OP EEN HEEL BELANGRIJK PUNT. WAT GA JIJ DOEN?

1 NegerenJe negeert de aanklacht en gaat door met `leven` Je sust je geweten en zoekt afleiding. Je negeert de waarheid en zoekt mensen om je heen welke leugens tot waarheid maken. Dit is waar jij nu je identiteit uit haalt. Je wil geloven in de leugen dat God niet bestaat omdat je simpelweg niet wil veranderen of, weet hoe dat moet.

2ReligieJe doet zo goed mogelijk je best om er op eigen kracht wat van te maken. Je zoekt kennis en gereedschappen om gerechtigheid te beoefenen waardoor je voldoet aan je eigen norm. Je denkt in termen als, `ik doe het nu goed genoeg` Je wordt een doener van wet en beoefend religie. Jouw geloofsnormen bepalen in welke denominatie jij je op dat moment prettig voelt. Zo nodig stuur je bij. Jij hebt controle.

3 GeloofJe aanvaard het geestelijke oordeel over je leven. Je erkent dat je zondig bent en niet voldoet aan hoe God jou wil zien. Het kenmerk is vaak dat je berouw hebt over je daden. Je gaat je verbinden met God`s Zoon welke wel rechtvaardig is. Met Hem als priester weet je dat je niet op grond van daden maar op grond van geloof gered bent. De daden nu zijn gevolg van jouw geloof in plaats van, dat jouw geloof op grond van daden is. De controle geef je over aan Hem.

Kies jij voor stap 3 in je leven, dan maak jij de goede keuze om de diepte van God`s bestaan te ervaren. Je beseft je dat jij het niet kan maar, vertrouwd er op dat God jouw leven gaat bepalen. Je laat je dopen en ontvangt Zijn Heilige Geest welke jouw hart ontvankelijk maakt voor Zijn wetten en geboden. Niet jij leeft meer maar, Christus in jou! Je gelooft dat je een nieuwe schepping bent en de aanklacht die tegen jouw getuigde uitgewist is. De zonden welke er waren in je leven bepalen niet langer meer wie jij bent.

Jenny en ik kwamen er achter dat we niet voldeden aan hoe God ons wilde zien. Van nature waren we verloren tot het moment dat we Jezus/Yeshua leerde kennen.Jenny en ik leerden Yeshua/Jezus kennen als `Het levende Woord`. De volmaakte gerechtigheid met wie wij ons wilde verbinden. Uit liefde voor Hem en zondebesef hebben wij ons laten dopen in 2009. Vanaf dat moment veranderde er heel veel in ons leven. We zijn waarheid gaan zoeken en wisten dat we in verbinding met Hem gered waren en zijn. Dit gevoel is nooit weg gegaan. We danken God dat Hij ons wil zien door Jezus/Yeshua heen. Dit gebruiken wij niet als excuus om door te gaan in zonde. Ondanks onze gebreken willen wij God`s Geest ruimte geven om ons te doen veranderen naar Zijn beeld. (Van geloof naar geloof)Wij hadden schulden maar trouwden met een miljonair. Dat maakte dat we schulden vrij waren. God`s Geest geeft ons bevestiging van Zijn bestaan.HIERDOOR WETEN WIJ DAT GOD ECHT BESTAAT!

Matteüs 7:7-11 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden.

Aldert Vlieg.