Aanmelding gebedsdag 8 december

Opnieuw wordt er een gebedsdag en vastendag georganiseerd voor de situatie in Israël.

De vorige keer, op 10 november, hebben we een bijzondere dag meegemaakt. We hebben de hele dag online gebeden dankzij de steun van gebedsbediening 24/7, specifiek hebben we gebeden voor de bekering van moslims rondom Israël.

In de twee volgende weken zijn er tientallen moslims bekeerd. Zie https://www.christianheadlines.com/contributors/michael-foust/muslims-in-gaza-come-to-christ-after-seeing-jesus-in-dreams-report-says-it-was-a-miracle.html 

God is goed !

We zullen verder bidden voor de bekering van het Joodse volk, Hamas en de bevrijding van de gegijzelden.

In Gen 33 gebeurt er een wonder toen Ezau Jakob omarmt na een nacht van strijd tussen Jakob en een Engel des Heren (waarschijnlijk Yeshua). We gaan op 8 december ook een geestelijke strijd aan zodat het Licht in Gaza en in Israël kan schijnen en dat gegijzelden bevrijd worden. Door een wonder van God !

We beginnen de dag van 8.00-9.00u online en eindigen de dag (voor wie wil) van 16-17u. De rest van de dag kan volgens eigen invulling.

Als je je aanmeldt ontvang je op donderdag een Teams link toegestuurd.